"İşinizi İleriye Taşıyacak Stratejik Çözümler"
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜREÇLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm bölgede Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan elektronik ortamda düzenlenen belgedir.


Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 8 adet destek unsuru bulunmaktadır;


•    KDV İstisnası
•    Gümrük Vergisi Muafiyeti.
•    Vergi İndirimi.
•    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği.
•    Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği.
•    Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği.
•    Yatırım Yeri Tahsisi.
•    KDV İadesi.