"İşinizi İleriye Taşıyacak Stratejik Çözümler"
Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile;

— 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinden yararlanan işverenler, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ ya başvurması,

— Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile bildirmesi ve bu bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi halinde,

Yapılan bildirimler, ödenen primler süresinde yapılmış sayılacaktır.