"İşinizi İleriye Taşıyacak Stratejik Çözümler"
Makaleler

İşverenin Kreş ve Emzirme Odası Açma Yükümlülüğü

İşverenin işyerinde kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğü kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu nedenle bu yükümlülük kanun ve yönetmelikten kaynaklanıp işverence yerine getirilmelidir. Bu konudaki düzenlemeler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesi ve bu maddeye dayalı olarak çıkarılan 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesidir.

 

•    Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanın olması halinde işveren emzirme odası kurmakla yükümlüdür.


•    Yine yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den fazla kadın çalışanın olması halinde ise işveren, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için kreş açmakla yükümlüdür.

 

İşverenin kurması için öngörülen kreş ve emzirme odaları kanunda belirtilen şartları taşımalıdır. Bu kreş ve emzirme odalarının çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta olması gerekmektedir. İşverenin açtığı kreş işyerine 250 metreden daha uzaksa, yönetmelik gereğince, işveren bu kreşe ulaşmak için bir servis veya araç sağlamakla da yükümlüdür.

 

İşveren eğer kreş ve emzirme odası açma bakımından şartları sağlıyorsa işyerinde kreş ve emzirme odası açmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük altındaki işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde işçi, İş Kanunu’nun 24/II-(f) maddesine göre iş akdini haklı sebeple feshedebilir. Yargıtay da işverenin kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin işçi için haklı fesih sebebi olduğu yönünde karar vermektedir.